Namn MOBIL Telefon 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Grupp-chef Tomas Mangs 070-3886169 144 52           x            
1 Stefan Norberg 070-4399592 18847           x            
  Patrik Eriksson 070-6948119 13057           x            
                  x            
Grupp-chef Johan Morell 070-6916960 16960             x          
2 Peter Hedlund 070-5972155 331319                        
  Jan Olsson 070-467827 18822             x          
Grupp-chef Johan Wilhelmsson 070-3989120   x                      
3 Johan Hinders 070-3215196 38052 x                      
                      x        
                      x        
Grupp-chef Erik Eriksson 070-6027833 382 39   x             x      
4 Tim Magnusson 070-6898747                          
  Mats Eriksson   711 60   x             x      
                        x      
  Claes Frisk 596034 123 81   x             x      
Grupp-chef Stefan Brygt 072-2127680 715 38     x             x    
5 Anders Frost 070-6827743 189 89     x             x    
  Anders Sisell   13365     x             x    
  Stefan Karlsson 070-2206332 188 68     x             x    
Grupp-chef Johan Frost 070-6778878 175 43       x             x  
6 Ingvar Norell   174 32       x             x  
  Mattias Frost 070 33 27836         x             x  
  Bröderna Grahn   18 507       x             x  
Lastmaskin Andreas Sköld 076-8002471 71238       x             x  
              x             x  
Grupp-chef Sven Norlin 070-6469004 18505         x             x
7 Nils Eriksson   168 30         x             x
  Anders Holmström 070-2831403 10402         x             x
  Kent Aron 070-2354015 15949         x             x

 

Det är gruppchefernas uppgift att kontakta alla i gruppen så listan är uppdaterad. Vid ev. förhinder så får man skaffa en

ersättare. Vid stora snöfall så hjälps vi åt allihopa

 

Extra Resurser vid behov:

Mikael Berg 070-6237733

Andreas Hansson 073-90698

Jan Aronsson 070-6913146

 

Har ni tips om nya tillgångar i byn som saknas på listan, kontakta oss så vi  kan fylla luckor.

Johan Morell 16960 el 070-6916960

Stefan Brygt 715 38 el 070-797 97 20.

Sven Norlin 185  05 el 070-64 69 004

 

BG-NR 222-0267 (Bensin+nyckel kassa)

Märk hockeyplan

 

 

Stäng meny