Minnesfonden administreras av Birgit Sundholm och Carina Brygt,

minnesfonden.ostnor@gmail.com, tfn 0250-593700, 073-0661874
070-5975020

Bankgiro 222-0267.

 

Stäng meny