2014-06-03

Fotbollsplanen är iordningställd men fungerar även för andra sporter än fotboll. Till exempel som den här klassen från Bjäkenbackenskolan gjorde ikväll när de hade lite avslutning med brännboll och grillning.

bild 2 bild 1 Grillning på fotbollsplanen

Stäng meny