Vi har arbetat med taksäkerhetsanordningar  i över 20 år och detta har gett oss stor erfarenhet. Vårt produktsortiment är helt komplett vilket betyder att vi är en fullsortiments leverantör av taksäkerhetsanordningar och vi utvecklar och tillverkar alla produkter själva. Produkterna är certifierade av SP vilket betyder att CW Lundberg uppfyller kraven i gällande Nybyggnadsregler.

Vi arbetar sedan några år tillbaka i ett modernt MPS-system som idag är en förutsättning för ett effektivt och kostnadsmedvetet företag.

Affärsidé
Tillhandahålla taksäkerhet och utbildningar för ett hållbart byggande i Sverige, Norden och Europa.

Produktutveckling skall ge lätta och starka produkter som är miljö- och montagevänliga.

Engagerad personal i modern tillverkningsmiljö ger rätt kvalitet, pris och leveranstid.

CW Lundbergs utvecklingsfilosofi

  • Ett taksäkerhetssystem med få ingående detaljer
  • Snabbmonterat med enkla och få verktyg
  • Rätt dimensionering för respektive användningsområde
  • Uppfylla Boverkets byggregler
  • I samråd med användarna vidareutveckla och förenkla produkterna
  • Minimera produkters miljöpåverkan under hela livscykeln
Stäng meny