MCM:s historia
Från textilindustri till högteknologisk produktion inom metall och plast.

John Larsson, farfar till Jan Larsson som är en av MCM:s ägare i dag, startade textilindustri i början av 1950-talet. Produkterna var i huvudsak halvlinnedukar.
Efter två generationsskiften tog barnbarnet Jan Larsson över och i juni 2000 avvecklades textildelen. Bakom beslutet låg dålig lönsamhet. Jan såg större möjligheter med satsning på produktion inom ett helt nytt produktområde. Siktet var i första hand inställt på produktion av plast- och metallprodukter till fordonsindustrin.

Utvecklingen bekräftar att satsningen var rätt. MCM har vuxit från några få anställda till ett 20-tal medarbetare.
Ägarsidan har breddats och förstärkts med Joakim Hjerpe. MCM utsågs 2004 till årets företag i det företagstäta Mora. Omsättningen närmar sig 40 miljoner kronor (2007).

Stäng meny