Styrelse

Bygdegårdens styrelse väljs vid årsmötet varje vår.

2017/2018

Ordförande Johan Morell
Vice ordf Jan Aronsson
Kassör Stina Hedlund
Ledamot Camilla Mangs
Ledamot Bengt Lindberg
Ledamot Katarina Sollgard Norlin

Styrelsen kontaktas på ostnorby@gmail.com