FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson Mora Group AB utvecklar, tillverkar och tillhandahåller sanitetsarmaturer samt närliggande koncept, tjänster och service. Den röda tråden i verksamheten är ledande teknik, hög kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet. Marknadsföring sker via de starka och väletablerade produktvarumärkena Mora Armatur och FM Mattsson. Styrkan i dessa varumärken är en av koncernens mest värdefulla tillgångar.

För att till fullo utnyttja styrkan i de två produktvarumärkena pågår en långsiktig process för att tydligt differentiera och positionera dem på marknaden. Målsättningen är att produkterna så långt som möjligt ska komplettera varandra, inte konkurrera. FM Mattsson ska vara det ledande varumärket för vattenkranar i Norden baserat på långvariga och nära kundrelationer. Nyckelorden är trygghet, hållbarhet och funktion. Mora Armatur ska bli ett premiumvarumärke med tonvikt på design anpassad till modern livsstil.

FM Mattsson Mora Group AB omsätter närmare 900 MSEK och har cirka 460 årsanställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora, där också huvudkontoret finns.

 

Besöksadress:
Östnorsvägen 95, Mora
Tel +46 (0)250 59 60 00.
Fax +46 (0)250 159 60.
info@fmm-mora.com